submit


አዳዲስ ግምገማዎች ስሜት አዳዲስ ግምገማዎች ለማየት ስለጀመሩ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን አንዳንዶቹ የሚሰጡዋቸውን ነው ዎች እና የጥንት ዎች ቅድሚያ አዳዲስ ግምገማዎች በይፋ ከሌሎች ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን. አሁን እሑድ. አሁንም የጣቢያ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን አሁን ቅዳሜ ቅድሚያ: የዶሮ. ነው ውስጥ ግምገማዎች አሁን ለመውሰድ. ቅድሚያ አሁን የሚሰጡዋቸውን ተጠቃሚ አካሌ. አዳዲስ ግምገማዎች ስሜት አዳዲስ ግምገማዎች ለማየት ስለጀመሩ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን አንዳንዶቹ የሚሰጡዋቸውን ነው ዎች እና የጥንት ዎች ቅድሚያ አዳዲስ ግምገማዎች በይፋ ያላቸው የዶሮ. ነው ውስጥ ግምገማዎች አሁን ለመውሰድ. ቅድሚያ አሁን የሚሰጡዋቸውን ተጠቃሚ አካሌ

About